Hướng dẫn Mua vé tháng/quý Thu phí không dừng ePass

Hướng dẫn Mua vé tháng/quý Thu phí không dừng ePass

Hướng dẫn mua vé tháng/quý cho tất cả các trạm có triển khai dịch vụ thu phí tự động trên toàn quốc, chỉ trong tích tắc thông qua ứng dụng, website epass-vdtc.com.vn và các điểm dịch vụ ePass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *