Nạp tiền ePass và Liên kết tài khoản ViettelPay

Nạp tiền ePass và Liên kết tài khoản ViettelPay

Nạp tiền vào tài khoản giao thông ePass bằng 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Nạp tiền tại điểm cung cấp dịch vụ

Cách 2: Nạp tiền online với ứng dụng ePass mọi lúc mọi nơi

Cách 3: Nạp tiền thông qua ứng dụng Momo, ViettelPay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *